Donează     Rugăciune       TV LIVE                 

ldd meniu 0 prezentarecurs ldd meniu 1 banulestebun ldd meniu 2 planulpregatireaptviitorulfinanciar ldd meniu 3 zileinvaleadatoriilor ldd meniu 4 iesireadinvaleadatoriilor ldd meniu 5 bunaadministrare

Liber de datorii 5 - Buna administrare

Vom începe acest ultim capitol cu o discuție despre opţiunile de administrare a finanțelor. Vom discuta despre conceptul de administrare financiară şi modul în care este abordat acest concept în noul legământ. Cel mai important este să înțelegi că Dumnezeu te iubeşte indiferent dacă dăruești sau nu pentru extinderea Împărăţiei Lui. Dumnezeu vrea ca tu să-I dai Lui suma de bani pe care o poţi da cu bucurie chiar dacă este cu mult sub 10% din veniturile tale. Vei merge în Rai oricum şi El te iubeşte oricum.

Dar chiar dacă Dumenzeu te iubeşte indiferent de procentul pe care îl dai cu bucurie, orice sumă mai mică de 10% arată că nu Îl onorezi. Uită-te la Dumnezeu în postura de bunic. Nepoţii noştrii ne dezonorează constant prin neascultare, fiind obraznici şi uneori chiar nepoliticoși. Noi ca bunici tot îi iubim dar bineînțeles că nu le vom cumpăra înghețată dacă se poartă astfel cu noi! Am spus aceste lucruri fără intenţia de a te face să te simţi vinovat. Vreau să-ţi atrag atenţia asupra unei legi spirituale Biblice, legea reciprocităţii.

Descarcă gratuit cursul si materialele video (2.4GB), pentru studiu personal si în grupe de studiu în case.

Acest capitol prezintă ce se întâmplă atunci când dai cu bucurie la nivelul de 10% şi care sunt “clauzele legale” ale legământului cu Dumnezeu pe care El le poate aplica asupra oricărei circumstanţe ce ar putea să-ţi blocheze finanţele. În final discutăm despre ce se întâmplă atunci când tu umbli în binecuvântarea creată de zeciuiala şi ofrandele date de tine cu bucurie Domnului. Acţiunea ta pune în mişcare forţele angelice pentru ca acestea să-ţi umple sacul cu seminţe, să dea pe afară, pentru că Dumnezeu are încredere în tine să ţii pasul cu El în legământ precum acele slugi credincioase din învăţăturile date de Isus.

Munceşte pentru a fi o binecuvântare:

“Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), și nu vă va nimici roadele pământului, și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor.” Maleahi 3:10–12

Legea Reciprocităţii ne este arătată în Luca 6:38, unde Isus ne învaţă să dăm şi vom primi – nu neapărat din același loc unde am dat, dacă darul nostru este dat cu sinceritate pentru Domnul. Domnul este acela care primeşte darurile noastre chiar dacă dăm unor oameni care sunt în nevoi, (dăm ca şi cum îi dăm Lui – dăm în numele Lui) iar El va avea grijă să primim ceea ce am dat în aceeaşi măsură ,,îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra”. El îi face pe oameni să ne dea abundenţă.

Revizuind teologia de bază cu privire la bani în relație cu creștinii, observăm că aceasta vorbeşte despre dărnicia noastră nu doar din punct de vedere cantitativ ci scoate în evidenţă faptul că este mai importantă calitatea dărniciei noastre.

Cele trei mentalități de Dărnicie: Sărăcie, Prosperitate și Administrare

1. Mentalitatea de sărăcie

Mentalitatea de sărăcie este atunci când găndim că banii sunt un lucru rău şi că dacă nu ai bani, adică situaţie financiară prosperă, nu poţi fi corupt. Dacă acest mod de gândire este adevărat atunci noi toţi ar trebui să ne străduim să nu muncim, ci să facem doar atât cât trebuie pentru a fi cel puţin săraci şi când am ajuns săraci trebuie să ne dăm toată silinţa pentru a rămâne săraci.

Întrebări:

1. Dacă banii reprezintă un lucru rău atunci prin ce mijloace ar trebui să facem posibilă răspândirea Evangheliei și cum s-ar putea plăti munca pastorilor și slujitorilor pentru a-i echipa pe credincioşi?

2. Dacă creştinii nu-i ajută şi nu-i hrănesc pe săraci atunci cine o va face? Vedetele rock, cultele, programele guvernamentale? Ce glorie primeşte Dumnezeu când acest lucru se întâmplă din aceste surse? Citeşte: Matei 27:57-60 (omul bogat – Iosif din Arimatea ); Marcu 10:23-27 (tânărul bogat)

Cu siguranță urmaşii lui Isus nu au fost doar oameni săraci. Mulţi dintre ei au dezvoltat darul dărniciei. Au muncit pentru a avea în plus, pentru a da celor ce erau în nevoi. Cineva era întotdeauna gata şi avea capacitatea de a distribuii ajutor celor săraci de dragul Evangheliei. Dacă ar fi să judecăm, cei ce reţin bunăstarea pentru ei nu sunt cu nimic mai presus de cei care se plâng „săracul de mine” și au o mentalitate de a tot primi, iar amândouă categoriile sugerează mentalitatea că Dumnezeu este incapabil să le împlinească nevoile.

2. Mentalitatea de prosperitate

Mentalitatea de prosperitate spune doar: Adună bani câți poţi! Proclamă-i! Cheamă-i! Spune-le pe nume! Adună-i! Eşti descendent al lui Avraam şi toate bogăţiile sunt ale tale! Dacă munceşti bine, meriţi răsplată!

Întrebări:

1. Dacă a aduna bani este scopul principal, de ce a fost Isus supărat pe cei ce schimbau banii la Templu?

2. Dacă a te îmbogăţii este scopul cel mai măreț (totuşi, nu poţi sluji la doi stăpâni, Matei 6:24) de ce a spus Isus că este greu pentru un om bogat să intre în Împăraţia Lui?

Citeşte: Matei 12: 41-44 (ofranda bogatului şi a văduvei)

Luca 11:39-42 (cumpărarea locurilor importante prin ofrande mari)

Ioan 4: 1-3 (folosirea şi consumarea bogăţiei pentru plăcerile noastre)

Dumnezeu este mai preocupat de a da bogăţie prin noi decât pentru noi. Noi trebuie să ne luptăm continuu cu influenţele pe care cultura le are asupra naturii noastre păcătoase. Trebuie să înţelegem că nu e vorba despre noi! Bogăţia este pentru a duce relaţia de mântuire a lui Isus Cristos şi de a o prezenta fiecărui suflet pe care avem ocazia să îl atingem zi cu zi prin viața, experiențele și chiar obstacolele și durerile noastre.

3. Mentalitatea de administrare

,, Munceşte pentru a dărui, nu doar pentru a trăi”

Imediat ce eşti binecuvântat, în baza relaţiei de încredere dintre tine şi Dumnezeu ai responsabilitatea de a administra resursele Lui. Un administrator înţelept foloseşte înţelepciunea pentru a distribui corect şi potrivit resursele.

Dacă eşti în nevoi din punct de vedere financiar, dorinţa lui Dumnezeu pentru tine este să administrezi în primul rând ceea ce ai. Aşa dovedeşti că ţi se poate încredinţa mai mult. Adoptă o atitudine ca cea a lui Keith Moore din Moore Life Ministries, Branson, Missouri, care ne învață: “Munceşte pentru a dărui nu doar pentru a trăi!” Persoanele care mărturisesc faptul că Dumnezeu ne dă provizii doar pentru noi, sunt nişte persoane egoiste. Dumnezeu nu te binecuvântează doar pentru a-ţi acoperi nevoile decât dacă acum ieși din Tărâmul de Supraviețuire. Motivul pentru care munceşti nu trebuie să fie doar de a-ţi acoperi nevoile. Chiar şi necredincioşii muncesc pentru un profit. Noi trebuie să muncim pentru a avea în exces astfel încât să fim capabili să dăm celor ce sunt în nevoi, să muncim pentru a avea mult mai mult decât doar pentru împlinirea nevoilor noastre.


Liber de datorii 5.1 - Mentalitatea saraciei-prosperitatii

,,Munceşte pentru a dărui, nu doar pentru a trăi”

Conceptul de a da şi de a oferi a fost demonstrat cu mult înainte de legile vechiului testament. Chiar Abel şi Cain au dat ofrandă. Avraam a dat zeciuială preotului.

A da pentru lucrarea Domnului, în conformitate cu legământul vechiului testament, evreilor li se cerea :

 • Să dea 10% din primele roade, chiar atunci pe loc - zeciuiala
 • Să dea 10% pentru preoţi, văduve şi săraci – dărnicie
 • Să dea 1/3 din ce au, o data la trei ani, ca să acopere cheltuielile necesare călătoriei la Ierusalim unde mergeau să se închine Domnului

Legea iudaică prevedea că orice evreu care nu-şi achita procentele era considerat ca fiind unul care îl fură pe Dumnezeu (Maleahi 3:8). Mai mult decât atât, Dumnezeu nu mai avea obligaţia de a ,,mustra pe cel ce devorează (cel rău) de dragul lor” dacă aceştia nu-şi dădeau zeciuielile. După cum scrie în Deuteronom 28, cei care nu-şi achită zeciuielile faţă de Domnul atrag asupra lor blestemul sărăciei şi al lipsei pentru că ei nu împlinesc ceea ce s-a cerut, adică “Să respecte cererile Mele şi să facă ceea ce e plăcut înaintea feţei Mele”

Legea Noului Legământ este dragostea

În noul legământ suntem judecați pentru dărnicia noastră în funcţie de ce e în inimile noastre. Acest standard este cu mult mai strict pentru că Dumnezeu se uită acum în inimile noastre nu la învăţătorul sau pastorul care ne slujeşte. Astfel, deoarece binecuvântările ne sunt date în măsura în care noi dăm ( Luca 6:38 ) trebuie să fim sinceri şi cinstiţi cu privire la zeciuielile şi dărniciile noastre. Vestea bună și care aduce mare bucurie este faptul că nu mai suntem limitați la un procentaj minim.

Suntem liberi să dăm zeciuială mai mult decât acei 10% şi de fapt Dumnezeu ne-a cerut ca să stabilim zeciuiala în baza veniturilor pe care ne aşteptăm să le culegem! Este acest lucru a trăi sub lege? Bineînţeles! Satana este un intrus cu o minte criminală care caută ce şi pe cine să devoreze folosind legea împotriva noastră. Pentru un credincios care îşi dă zeciuiala, satana este considerat un intrus, este arestat de cuvântul lui Dumnezeu şi trimis să se târe în adâncul sărăciei. El nu poate spune că ai lăsat tu ușa deschisă ca el să intre și să îți fure bunurile spirituale, intelectuale, fizice sau de alt fel. Avem nevoie de o nouă revelaţie despre felul în care să trăim sub Lege. Datorită legilor din ţările noastre nici un străin nu poate intra fară permisiune şi să ne jefuiască de proprietăţile şi drepturile noastre. Legile ţării noastre ne apără. Folosesc autoritatea în mod corect, arestează, judecă şi condamnă pe aceia care ne ameninţă drepturile şi privilegiile. Însă, dacă noi lăsăm proprietăţile noastre nepăzite, ușile deschise sau dacă ajutăm pe cineva să comită o fărădelege împotriva altora sau chiar împotriva noastră, legea nu mai poate să ne protejeze pe noi în totalitate pentru că suntem implicați în aceea fărădelege şi astfel suntem părtaşi la consecinţele şi pedeapsa ce revin în urma judecăţii. Zeciuiala dată îi pune la dispoziţie Domnului cătuşe pentru a-l putea lega pe inamicul prosperităţii noastre în adânc, și pentru a-l împiedica să fure binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă pentru “hambarele” gospodăriei noastre.

Isus a stabilit exemplul pentru zeciuială la Sinagogă deși El era atunci implicat în lucrare “cu normă întreagă“ şi nu primea nici un ajutor financiar de la Sinagogă.

În noul legământ binecuvântările tale sunt determinate de dărnicia ta.

Feluri de a dărui pe care Dumnezeu nu le va credita în contul tău:
2 Corinteni 9:7

Orice act de dărnicie care:

 1. Este făcut din obligaţie
 2. Este lipsit de bucuria deplină de a da
 3. Este făcut într-un moment în care eşti în conflict cu cineva – ai mânie sau supărare în tine ( blochează binecuvântările tale )
 4. Nu este şi un act de închinare

În noul legământ, dărnicia este de fapt un indicator direct al nivelului tău de credinţă. Acesta este un adevărat test de maturitate spirituală.

,, Dumnezeu nu are cu adevărat inima ta până nu are și portofelul tău “ Pastor Dan Backens

Administrarea financiară include o responsabilitate fiduciară (venită din relaţia de încredere dintre tine şi Dumnezeu).

Feluri de a dărui pe care Dumnezeu le onorează și le va credita în contul tău:

 1. Dărnicia de bunăvoie: ,,Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. ( Mat. 10:8 )
 2. A da cu adevarată bucurie: ,,Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu bucurie,” ( 2 Cor 9:7 )
 3. Dărnicia făcută într-un duh de libertate de orice mânie sau supărare „Când îţi aduci darul la altar, dacă ai ceva împotriva cuiva, mergi mai întâi şi iartă-l şi după ce ai făcut acest lucru întoarce-te şi adu-ţi darul” ( Marcu 11:25 )
 4. Dărnicia făcută cu sacrificiu: Timpul de dărnicie este o experiență spirituală la fel cum este și timpul de închinare ,,Să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă…” ( Evrei 13:15)


Liber de datorii 5.2 - Daruind din dragoste si parteneriat cu Dumnezeu

Verifică-ţi inima!

Dacă dai zeciuială dar nu primeşti binecuvântări, verifică-ţi inima. Când porţi în inima ta neiertare aceasta va bloca prosperitatea pe care Dumnezeu o direcţionează către tine din „contul” tău ceresc.

Odată, într-o perioadă în care eram foarte implicați în lucrare, lucram la Şcoala Duminicală, aveam un grup de studiu acasă, și învaţam la clasa de noi membrii, și am observat că deşi dădeam zeciuială Domnului, nu primeam binecuvântarea. Astfel am întrebat pe Dumnezeu de ce nu avem creştere conform Legii Reciprocităţii date de El. Pe atunci eram foarte ocupaţi cu pregătirea unei noi misiuni, aveam câteva locuri de muncă iar una din fiicele noastre mergea la facultate şi în toată această stare am scăpat din vedere ceea ce se petrecea în inimile noastre, starea inimii noastre faţă de Dumnezeu.

Domnul i-a relevat lui Ray o viziune în care el, Ray, era caracterul de desene animate Pluto, al lui Walt Disney, iar Pluto avea în mâini un furtun care cobora din cer în spatele lui dar din mâna lui furtunul abia picura. Când Ray s-a uitat în spatele lui a văzut că furtunul era umflat şi stătea gata să pocnească. A început să scuture furtunul şi să zică ,,Ce se întâmplă Doamne? Este așa de multă apă în acest furtun iar eu primesc doar căteva picături! Pe când Ray se uita cu atenţie la furtunul ce venea din cer a descoperit că el călca pe furtun și asta bloca curgerea! Imediat ne-am dat seama că Domnul ne atenționa asupra faptului că aveam în inimă neiertare şi furie faţă de cineva împotriva căruia eram într-un proces, care pe bună dreptate merita neiertarea noastră. Dându-ne seama de acest lucru am trecut imediat la rezolvarea situaţiei şi pe când Ray punea la poştă un document prin care renunţa la procesul intentat acelei persoane, telefonul de pe birou a sunat și a fost anunţat că a primit cel mai mare contract pe care compania noastră l-a avut vreodată.

După ce am primit un comision mare în urma acelui contract, L-am întrebat pe Dumnezeu ce vrea El ca noi să facem cu banii care erau în plus. Domnul l-a îndrumat pe Ray la versetele din Isaia 58:6-8 şi i-a spus: ,,Scoate poporul Meu din datorii”. Repede, fără a împrumuta bani de nicăieri, am început să finanţăm afacerile noastre şi să ne plătim toate datoriile. Aşa cum promisese, Dumnezeu a început să toarne binecuvântare şi a umplut fiecare „vas” pe care îl strânseserăm.

Învaţă să-ţi recunoşti greşelile, pocăieşte-te repede ( a te pocăi= a-ți cere iertare și a nu mai face ce ai făcut până acum/ a-ţi schimba comportamentul), şi primeşte corecţia ce ţi-o dă Dumnezeu.

Aminteşte-ţi că a întârzia cu ascultarea este egal cu neascultarea. Ascultă!! Fă-o pe loc!!

Filipeni 4:10-13 (Biserica a trimis ofranda lui Pavel; Pavel ştia să fie mulţumit şi în lipsă şi în abundenţă)

1 Timotei 6:6-10 (Cei ce tânjesc după bogăţii cad în ispită; deci a avea dorinţa de a fi generoși este mai bine)

1 Timotei 6:18 (Fiţi bogaţi în fapte bune, fiţi darnici şi generoşi cu inima, gata să împărţiţi cu cei în nevoi, gata să puneţi excesul în folosul lucrării Domnului)

Evrei 13: 5-6 (Nu fiţi iubitori de bani, tânjind după lucruri pământeşti) De asemeni : Marcu 10:20, Luca 12:48, Matei 25:14-30, Fapte 4:32

De fapt la bază este Matei 6:33, în primul și în primul rând: ,,Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui; caută mai întâi oamenii şi lucrurile pe care Dumnezeu le vrea pentru a-şi umple şi extinde Împărăţia, şi caută o relaţie corectă cu El – adică caută să ști cum gândeşte El şi cum vede El lucrurile. După ce faci aceste lucruri, toate celelate vor fi adăugate pe deasupra. Vei fi atât de ocupat să lucrezi cu El că nu vei avea timp să vezi ce ai în cont!

Resetează-ţi inima pe acele lucruri care atrag atenţia lui Dumnezeu, care contează pentru El! Aceasta a fost cheia majoră pentru biruința noastră financiară.

Sămânța pentru recoltă

,,Cel ce dă (Dumnezeu) sămânţa semănătorului şi pâine pentru hrană, vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semânat (resursele) şi va va face să crească roadele neprihănirii voastre” (care se manifestă în bunătate, dărnicie şi generozitate active ) – 2 Corinteni 9:10 (traducere din Biblia amplificată în limba engleză).

,, Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană vă va da şi vă va înmulţii şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre” (2 Corinteni 9:10)

Observaţi că se spune că Domnul va înmulţi pentru a fi semănat nu pentru a aduna bogăţii pentru noi înşine. Trebuie să semănăm sămânţa care va produce recolta Împaraţiei.

Bunicii lui Shirley deţineau o fermă în Virginia de Vest în timpul crizei din anii 1920. Bunica ei a fost un exemplu adevărat care reflectă aceste scripturi.

Să comparăm două concepte total diferite cu privire la a semăna şi a reproduce/înmulţii sămânţa pentru recoltă.

Potrivit cu Legea Reciprocităţii, când semeni sămânţă, ar trebui să faci următoarele:

 1. Să aduci o jertfă de sacrificiu Domnului
 2. Să determini mărimea recoltei pe care vrei să o ai
 3. Să semeni cantitatea de sămânţă necesară pentru a da o recoltă care să finanţeze lucrarea Domnului
 4. Să te rogi ca binecuvântarea şi protecţia Domnului să fie peste ceea ce primeşti înapoi

Vorbeşte cuvântul Lui din Maleahi 3:10-11

„Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”(Filipeni 4:19)

Definiţia “nevoii” în concepţia omului: suma de bani necesară familiei pentru a supravieţui adecvat pe perioada anului.

Cerinţe: Zece rânduri de recoltă pentru a hrăni întreaga familie pe o perioadă de un an. Dacă plantezi zece rânduri de recoltă pentru a hrăni o familie de 5 persoane, probabil că vei reuşi. Însă dacă iei în calcul exemplul unui an în care au fost dezastre naturale cum ar fi, cutremur, secetă, uragan…. Gândește-te că s-ar putea ca recolta să fie înjumătăţită sau pierdută în totalitate.

În astfel de cazuri eşti pus în situaţia să mănânci sămânţa pentru anul viitor sau să te împrumuţi pentru a trăi. Ajungi să te plângi de situaţie şi să te întrebi cum de permite Dumnezeu un astfel de dezastru care te lasă fără provizii un an întreg. Totuşi satana este numit prinţul aerului deci să dăm meritul pentru dezastre cui trebuie. Îți amintești că Dumnezeu a zis omului să supună şi să stăpânească pământul şi tot ce e pe el? Oamenii eşuează pentru că ei nu anticipează obstacolele, și nu exercită înțelepciune şi stăpânire peste acestea.

Isus a vorbit furtunii şi aceasta s-a supus cuvântului Lui şi a făcut întocmai.

Definiţia “nevoii” dată de Dumnezeu (aplicată şi de bunica): Suma necesară unui trai adecvat plus surplus pentru zeciuială, daruri, ofrande şi viitor.

Cerinţe: cincisprezece rânduri pentru a hrăni pe toţi timp de un an

Plantează cincisprezece rânduri:

 • Zece pentru familia ta
 • Un rând şi jumătate pentru zeciuială ( plantează în plus şi aşteaptă-te la creştere)
 • Un rând pentru săraci/ofrandă/ daruri ( în cazul în care Dumnezeu îţi trimite pe neaşteptate oameni)
 • Două rânduri şi jumătate pentru urgenţă/pierderi/sămînţă în plus pentru anul viitor

Bunica ştia că trebuie să aibă în plus în caz că Dumnezeu îi va trimite oameni flămânzi. Ea era foarte încântată când primea oaspeţi şi aceştia acceptau invitaţia ei de a rămâne la cină deşi deja hrănea opt guri şi douăsprezece angajaţi. A hrăni pe cei flămânzi era darul ei, talentul ei, vasul ei.

Ce revelaţie pentru Biserică! Ea planta rânduri în plus în mod intenţionat, cu scop; aduna recolta, o punea la adăpost, fasole, cartofi, avea în congelator carne de vită, pui, orice era necesar pentru a hrăni cei opt copii şi angajaţii care o ajutau la muncă. Ea recolta şi strângea cu mult peste nevoile ei şi ale familiei şi cu speranţa că Dumnezeu îi va da oportunitatea să aibă grijă şi de alţii. Marea depresie i-a învăţat pe părinţii noştrii să nu ia nimic ca şi cum li s-ar cuveni, i-a învăţat să muncească în fiecare zi, și să se trezească dimineaţa devreme pentru a sta în prezenţa Domnului căutând planurile Lui pentru fiecare zi. În acea perioadă, bunica a suferit o operaţie în care anumite organe i-au fost scoase pentru că erau atinse de cancer. În primăvară însă după ce şi-a revenit a început din nou să planteze pentru recolta de care avea nevoie. Doctorii erau convinşi că datorită hărniciei ei, cancerul nu a recidivat niciodată. Ea era ocupată muncind pentru alţii pentru ca binecuvântările să curgă în continuare în viaţa ei şi prin ea către ceilalți. Binecuvântarea pe care a primit-o a fost o viaţă lungă. Ea a plantat până la vârsta de 92 de ani. Bunicul a suferit o comoţie cerebrală în perioada în care bunica era operată de cancer dar şi-a revenit fiind în stare să-şi folosească destul de bine partea ce fusese paralizată. El s-a întors la Domnul, a fost botezat în pârâu având o ceremonie restrânsă în familie şi a trăit încă 20 de ani pentru Domnul bucurându-se de familie, copii şi nepoţi. Spun toate acestea pentru a puncta faptul că atâta vreme cât plantezi pentru alţii niciodată nu vei rămâne fără binecuvântarile Lui. Sămînţa pe care o plantezi pentru alţii creşte şi produce pentru Dumnezeu după cuvântul Lui, o recoltă presată, scuturată, ce dă pe afară, din generaţie în generaţie.

Uite cum stau lucrurile:

Înţelegerea/ contractul de parteneriat al lui Dumnezeu:

 • Dumnezeu asigură toate resursele financiare ( El dă sămânţa semănătorului )
 • El îţi cere să ai grijă şi să foloseşti cu înţelepciune aceste resurse
 • El îţi dă idei creative supranaturale şi favoare și trecere înaintea celorlaţi
 • El vrea doar 10 procente iar tu poți păstra 90
 • Astfel El poate pune în aplicare legământul de a te binecuvânta şi pe cel de a alunga orice atac care vine împotriva finanţelor tale
 • Dacă tu aduci şi ofrande cu bucurie, El îţi va returna între 30 şi 100 de ori ceea ce ai oferit. De ce? Pentru că are încredere în tine că vei folosi ceea ce-ţi dă şi vei produce mai mult datorită acestui parteneriat cu El.

Tatăl Nostru Ceresc vrea să binecuvânteze pe copiii Lui care deşi trăiesc în această lume nu îi aparţin, pentru ca ei să aibă mintea aţintită către eternitate şi nu transformată după cerinţele lumii acesteia. În legământul de prosperitate pe care îl avem cu El, Tatăl se aşteaptă ca noi să creştem continuu în toate domeniile şi privinţele şi să fim mereu gata de orice faptă bună. Chiar şi în poruncile date, acel ,,Să nu,, e spus cu intenţia de a ne opri din a căuta soluţii la cei fără Dumnezeu. Nu trebuie să tânjim la bunurile vecinilor noştrii niciodată. Noi suntem creaţi ca să cerem provizii de la Dumnezeu şi El e cel care ne va da ce e mai bun pentru noi, nu doar cât au vecinii x sau y.

Dacă l-ai primit pe Domnul Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor acesta este primul pas. În El ai promisiunea vieții veșnice. Cum trăieşti această viaţă de acum încolo este determinat de alegerea ta de a-l face pe Isus Domn peste viaţa ta cu adevărat, Domn peste gândurile tale, peste emoţiile, deciziile, relaţiile, finanţele tale… peste tot ce eşti şi ai. Cuvântul Lui din Matei 6 ne îndeamnă să nu fim îngrijoraţi de împlinirea nevoilor noastre, a dorinţelor noastre pentru că El e cel ce “îmbracă iarba”.

Pentru a primi abundenţă de la Domnul îţi prezint trei lucruri pe care să le faci zilnic; În fiecare zi creează oportunităţi pentru:

A-i preda Domnului fiecare parte a vieţii tale, supunându-te domniei Lui şi standardului pe care El l-a stabilit pentru copiii Lui şi care este prezentat în Scriptură.

A căuta Împărăţia Lui pe Pământ aşa cum este în Cer pentru ca toate lucrurile (nu numai finanţele) să-ţi fie adăugate ţie, nu să fie luate de la tine. El alungă pe cel ce distruge şi devorează.

Descarcă gratuit cursul si materialele video (2.4GB), pentru studiu personal si în grupe de studiu în case.

A răspândi Vestea Bună a mântuirii la fiecare persoană care apare pe calea ta, fie că mergi tu în lume sau trimiţi pe alţii.

Fără aceste principii de bază în viaţa ta, doar îţi încerci norocul cu Dumnezeu sperând că El va veni în ajutorul tău şi va rezolva problemele tale financiare. A-ţi încerca norocul cu viaţa ta, în toate aspectele ei este cu mult mai periculos decât a-ţi juca la noroc viitorul tău financiar.

Nu închide această carte fără a începe o relaţie mântuitoare cu Isus Cristos ca Domn al vieţii tale!

Instalează aplicația mobilă Alfa Omega TV

badge google play badge appstore

 

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.